COMPRA D'ENTRADES
« Tornar

21/02/2022

Es constitueix la taula de voluntariat de les Terres de l'Ebre

Aquest passat 21 de febrer s’ha constituït la Taula de voluntariat ambiental de les Terres de l’Ebre que inclou diversos espais naturals protegits del territori destacant el Parc Natural del Delta de l’Ebre i el Parc Natural dels Ports.

Amb aquest instrument es vol afavorir la interacció de les entitats que organitzen activitats de voluntariat als espais i parcs naturals gestionats per la Generalitat, i habilitar un espai de diàleg i de coordinació permanent entre gestors per aprofitar sinergies i impulsar accions i projectes compartits.

Amb la Taula de Voluntariat es garantirà que els programes i les accions que promouen les entitats siguin coherents amb els objectius i les línies de gestió dels parcs naturals, i es farà seguiment de les actuacions relacionades amb el voluntariat previstes al Programa d’educació ambiental i voluntariat que tenen definits.

La taula es reuniran un mínim de dos cops cada any i treballaran tres eixos: planificar i prioritzar projectes i accions de voluntariat ambiental, detectar necessitats de les entitats i trobar vies per abordar-les i acordar criteris comuns de qualitat i execució de les accions.