COMPRA D'ENTRADES
« Tornar

09/10/2015

Jornada “Turisme a la natura”

La Fundació Catalunya-La Pedrera té, entre altres, la missió de protegir el patrimoni natural i el paisatge, així com de sensibilitzar la societat en el respecte a la natura i als valors ambientals. Per tal de complir aquesta finalitat és propietària i gestiona 24 espais naturals i tres equipaments de turisme a la natura que ofereixen diverses activitats i estades que, en conjunt, són visitats anualment per prop de 400.000 persones.
L’interès per els projectes de turisme de natura és substancial a la Fundació des dels seus inicis, tot i que arrel de la transformació en Fundació privada l’any 2013, l’interès i la necessitat de trobar models de sostenibilitat econòmica d’aquests projectes ens ha fet reflexionar molt sobre la millor manera de dur a terme amb èxit aquestes iniciatives.
Per altra banda, enguany el Govern de la Generalitat ha presentat el Pla de foment del turisme de natura als espais naturals protegits (ENP) de Catalunya, que defineix l’estratègia per impulsar l’ecoturisme a Catalunya, amb l’objectiu de posicionar Catalunya com a referent en aquesta matèria a la regió mediterrània en l’horitzó 2020.
Amb la Jornada d’Ecoturisme del 27 d’octubre de 2015 a MónSant Benet, volem obrir aquest debat a tots els actors del turisme de natura de Catalunya per tal de que puguin aportar la seva experiència i opinió en un moment en què la innovació resulta clau per a la supervivència de projectes i negocis.
Us convidem, doncs, a assistir a una jornada on l’experiència de grans experts europeus i de diverses iniciatives d’èxit a Catalunya aportaran la seva visió en el turisme de natura.
Consulteu aquí el programa de la jornada.