COMPRA D'ENTRADES
« Tornar

26/04/2012

L’equip educatiu de MónNatura Delta de l’Ebre participa en el mostreig de peixos

El mostreig de peixos es realitza un cop a l’any durant el mes d’abril aprofitant l’augment de la temperatura de l’aigua i, en conseqüència, l’inici del moviment dels peixos i la seva reproducció.

La informació recollida es classifica bàsicament segons l’espècie de peix, el sexe, la mida i el lloc on s’ha trobat. Més endavant, amb les dades recollides degudament processades, es podran realitzar les estadístiques corresponents que permeten fer el seguiment de les poblacions de peixos en les zones on el projecte LIFE hi treballa per millorar els hàbitats naturals per aquestes i altres especies.

Cal destacar la presència del fartet, un peix endèmic de la Península Ibèrica en perill d’extinció que manté la seva població estable en comparació als mostrejos anteriors. També s’han trobat altres especies com l’anguila, el burret, el cranc verd mediterrani i la gambeta.

El mostreig s’ha dut a terme dins del Projecte Life Delta Lagoon (en el que hi participen l’IRTA, Costes, Parc Natural, Forestal Catalana i la Fundació CatalunyaCaixa) i té com objectiu millorar l’estat ecològic d’aquestes llacunes mitjançant la restauració de l'hàbitat i l'aplicació de mesures de gestió i seguiment.