COMPRA D'ENTRADES
« Tornar

20/03/2018

Resultat del cens hivernal d’ocells aquàtics

La població hivernal d’ocells aquàtics al delta de l’Ebre ha sigut de 257.215 exemplars, valor molt proper a la mitjana (+6%) del període de referència (2005-2010), just abans de la introducció del caragol poma on es va tenir que, com a mesura de lluita, assecar gran part de la superfície de camps d’arròs a l’hivern.

El grup més nombrós ha estat el dels anàtids (122.556 exemplars, 48% dels efectius) i ha mostrat un valor molt similar a la mitjana de referència.

Els limícoles constitueixen el segon grup millor representat amb 72.828 exemplars (28% del total) amb un 13% més d’exemplars que anys anteriors.  Malgrat tot, una anàlisi més detallada mostra que les espècies més íntimament associades als arrossars inundats han patit davallades significatives, com ara la fredeluga (Vanellus vanellus) (-47%) i la daurada grossa (Pluvialis apricaria) (-65%), mentre que els ocells més dependents dels aiguamolls litorals han presentat valors molt alts, como ara el territ variant (Calidris alpina) (+56%) i el territ tresdits (Calidris alba) (+50%), segurament pel fet que les condicions meteorològiques molt fredes que s’han produït enguany al nord i centre d’Europa, així com la sequera climatològica generalitzada que ha abundat en moltes zones humides mediterrànies han afavorit el delta de l’Ebre.

La població d’ardeids ha presentat uns valors molt baixos (-47% del període de referència) i ha afectat exemplars com el martinet blanc (Egretta garzetta) (-87%), l’esplugabus (Bubulcus ibis) (-53%) i el bernat pescaire (Ardea cinerea) (-41%) a causa de l’assecament hivernal dels camps.