COMPRA D'ENTRADES

La llacuna de l’Alfacada és el segon espai en propietat de què disposa la Fundació a la zona del delta de l’Ebre. Alberga un mosaic de biodiversitat molt especial i és un dels indrets més importants per a la nidificació d’ocells. 

L’any 2004, la Fundació Catalunya-La Pedrera va comprar cent setanta-sis hectàrees de la propietat on es troba l’Alfacada per preservar-ne els valors naturals i recuperar-ne tota l’extensió dels hàbitats originaris. Amb l’aplicació del Projecte LIFE Delta Lagoon es recuperen cinquanta hectàrees més de llacuna costanera, i es converteix així en l’increment més gran d’aquest tipus d’hàbitats al delta de l’Ebre.

En l'actualitat l'Associació Ornitològica Picampall que també va participar amb el projecte de restauració, és l'entitat qui gestiona de manera integral la reserva natural de l’Alfacada. Si us interessa veure les activitats que s'hi organitzen podeu consultar el seu web: www.picampall.cat

 

 

Informació:

T. 977 053 801

info@monnaturadelta.com

 

 

 

 

 

Tornar a activitats